រោងចក្រ

0

តម្រៀបតាម:
ពាក់ព័ន្ធ
  • ពាក់ព័ន្ធ
  • ចាស់ជាងគេ
  • មើលច្រើនបំផុត
  • តម្លៃខ្ពស់
  • តម្លៃទាប
លទ្ធផល: 1
$2 
ជួល

Warehouse available for rent 3,000m² Sangkat Toul Pongrov

Sangkat Prey Sar, Khan Dangkoa

  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • - បន្ទប់គេង
  • ទំហំ 3000 m2 (gross)

ស្វែងរកគេហដ្ឋានដែលអ្នកប្រាថ្នា

Follow Us

placeholder