សណ្ឋាគារ

សណ្ឋាគារ

តម្រៀបតាម:
ពាក់ព័ន្ធ
  • ពាក់ព័ន្ធ
  • ចាស់ជាងគេ
  • មើលច្រើនបំផុត
  • តម្លៃខ្ពស់
  • តម្លៃទាប
លទ្ធផល: 12
ថ្មី
$7,000 
ជួល

សណ្ឋាគារ គីមសេងថៃ

Tuol Sangke, Khan Russey Keo

  • - បន្ទប់ទឹក
  • 46 បន្ទប់គេង
  • ទំហំ 14m*20m m2 (gross)

ស្វែងរកគេហដ្ឋានដែលអ្នកប្រាថ្នា

Follow Us

placeholder